องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240

ลงนามถวายพระพร